Mediaplius

LŽS Vilniaus skyriaus tinklaraštis

Archive for 2011 sausio

Kvietimas į spaudos konferencija dėl Č. Milošo vardo premijos steigimo

Posted by mediaplius - 31 sausio, 2011

Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Lenkijos institutas Vilniuje steigia Česlovo Milošo (Czesławo Miłoszo) metų premiją, kuri bus įteikta už geriausias publikacijas, nušviečiančias Lietuvoje ir Lenkijoje gyvenančių tautų bendravimą.

2011 m. vasario 1 d., antradienį, 11 val., Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3) spaudos centre (2 a.) rengiama spaudos konferencija, kurioje bus pristatytas Česlovo Milošo metų premijos įsteigimas.

Kviečiame dalyvauti.

Posted in Lietuvoje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Nuteistas žurnalistas Gintaras Visockas

Posted by mediaplius - 27 sausio, 2011

Sausio 27 d. Vilniaus apygardos teismas padėjo tašką byloje, kurioje buvęs kandidatas į šalies prezidento postą generolas Česlovas Jezerskas kaltino žurnalistą, LŽS Vilniaus skyriaus narį Gintarą Visocką šmeižtu ir įžeidimu. Žurnalistas pripažintas kaltu. Jam priteista sumokėti Č. Jezerskui 15 tūkst. litų neturtinei žalai atlyginti ir beveik 8 tūkst. litų teismo išlaidoms padengti. Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

G. Visockas buvo teisiamas dėl keleto pasisakymų apie Č. Jezerską, paskelbtų žurnalisto knygose „Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994-2006″ ir „Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994-2006 2″, bei straipsniuose, kurie 2009 m. pasirodė įvairiuose informaciniuose tinklalapiuose.

Tuo tarpu pabrėžiama, jog paminėtas teismo sprendimas gali tapti blogu ženklu visai Lietuvos žiniasklaidai. „Šiuo atveju belieka Europos žmogaus teisių teismas ir viltis, kad šis, mano nuomone, baisus precedentas taps viešu skandalu Europos Sąjungoje. Demokratinėje ES šalyje Lietuvoje jau teisiama ir už politikų įsižeidimą“, – savo tinklaraštyje rašė LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.

Įdomu tai, jog priimdamas sprendimą teismas naudojosi tokiomis keistomis sąvokomis kaip „statistinis Lietuvos skaitytojas“ ir „statistinis Lietuvos rinkėjas“, o vertinant žurnalisto tekstų „įtaką visuomenei“ buvo atsižvelgta į internetinius komentarus, kuriuos prie straipsnių paliko skaitytojai.

Taip pat skaitykite: D. Radzevičius „Žurnalistas nuteistas už įžeidžiančius klausimus politikui ir jo praeities priminimą“

Vilniaus skyriaus inform.

Posted in Lietuvoje | Su gaire: , , , | 2 Comments »

Nevarykim Dievo į medį

Posted by mediaplius - 27 sausio, 2011

Pastabos, paskaičius Viktoro D. „Mūsų pergalės ašaras“

Taigi honorarų „įsodrinimas“. Ilgai lauktas „Sodros“ iš vienos pusės, o žurnalistų darbdavių (tarp jų ir redaktorių) – iš kitos pusės, malonės būsimai didesnei pensijai suteikimas… Prieš keliolika metų apie tai nebuvo galima net pasvajoti. Tai patyriau savu kailiu, kai „Sodra“ apskaičiavo pensiją… be honorarų. Pensija išėjo mažutė, dar labiau apkapota 2010 metais, kai buvo sumažintos pensijos tiems, kurie honorarų pavidalu kai ką užsidirbdavo pagal autorines sutartis. Mat Nepriklausomybės pradžioje, kai nuo permainų persimainiusią ir pasimetusią „Sodrą“ krėtė visokių naujovių drugys, ji skaičiuodavo mokesčius tik nuo atlygio, nepaisydama jokių honorarų. Viktoras to gal ir neprisimena, buvo per jaunas, bet naujai iškeptiems žiniasklaidos savininkams tai buvo aukso amžius. Žurnalisto atlyginimas „Sodrai“ buvo rodomas minimalus, o visa kita (vadinamieji honorarai) žurnalistams ateidavo į rankas… vokeliuose. Taip gimė įprotis mokėti už padarytą darbą vokeliuose, kad nereiktų mokėti „Sodrai“, taip sakant, valdžiai, mokesčių. Įprotis pasidarė gajus, nes UAB‘ų ir kitaip pasivadinusių įstaigų savininkams jis tapo labai patogus. Mokesčiai valstybei traukėsi į šešėlį…

<skaityti toliau>

Posted in Iš pirmų lūpų (nuomonės, komentarai) | Su gaire: , | Leave a Comment »

Bajoriški gestai Lietuvos technikos bibliotekos menėse

Posted by mediaplius - 18 sausio, 2011

Sausio 14-osios vakaras LŽS Vilniaus skyriaus nariams buvo bajoriškas – skyriaus Pokalbių klubas žurnalistams surengė susitikimą su Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) vadu Jonu Ragausku, LBKS Vilniaus krašto vadu, Šv.Vaitiekaus ordino riteriu, Lietuvos technikos bibliotekos (LTB) direktoriumi Kaziu Mackevičiumi, kitais bajorais.

Į valstybinės reikšmės biblioteką, įsikūrusią sostinės senamiesčio širdyje vėlyvojo renesanso ir baroko architektūros pastatų komplekse Šv. Ignoto gatvėje, žurnalistai sugužėjo gerai nusiteikę ir pasitempę, o kai kurios gražiosios lyties atstovės pasidabinusios perlais ir kitais tokiai aplinkai tinkančiais vėriniais. Kelią į skliautuotas prieigas kolegoms rodė Pokalbių klubo koordinatorė Aldona Armalė, o vienoje iš bibliotekos menių svečius maloniai sveikino senos bajorų šeimos palikuonis, vilniečių bajorų vadas K. Mackevičius.

Besirenkantys žurnalistai iškart turėjo progą patenkinti savo smalsumą – juos patraukė eksponuojama bajoriška atributika: dokumentai, knygos, bajorų šeimų vėliavos ir herbai, be to, šalia salės veikė įdomi retų bei labiau mums žinomų akmenų Teodoros Dilkienės personalinė paroda „Akmenys – tolimų kelionių liudininkai“. Netrukus prasidėjo ekskursija po LTB požemius, painius koridorius, menes ir kiemelius.

Arcitektūrinį ansamblį sudaro Šv.Ignoto bažnyčia ir Jėzuitų noviciato (naujokyno) pastatai, išsidėstę aplink tris kiemus. Du iš jų priklauso LTB, vienas – Krašto apsaugos ministerijai. Ansamblis užima 13 ha. Pagrindiniuose noviciato pastatuose įsikūrusi LTB, kurie iš esmės restauruoti 1970-1977 metais (restauravimo darbų architektas – Valdas Purlys).

Architektūriniame ansamblyje atodangos būdu eksponuojama ir renesansinė posesijos (valdos) gynybinė siena, atskirianti ansamblį nuo Šv. Ignoto gatvės. Ji turi šaudymo angas 3,5-4 metrų aukštyje, pritaikytas šaudyti į šonus ir į priekį. Puošniausias yra pagrindinis buvusio noviciato korpusas, kuris per visus tris aukštus turi uždaras arkines galerijas (iki XIX a. antros pusės buvo atviros). Noviciato reprezentacinės patalpos buvo ištapytos siužetine-figūrine bei ornamentine tapyba. Tai rodo LTB išlikusios freskos, ypač puošiančios pagrindinę skaityklą bei senojo dekoro fragmentai koridoriuose ir kitose patalpose.

Po cilindriniais skliautais žemyn vedančiais laiptais atsargiai nusileidome į vieną iš požemių menių, kur kadaise posėdžiavo ir mokėsi vienuoliai. Autentiška senų plytų pynė, požemių langeliai, siauri koridoriai su įvairių formų nišomis nukėlė į senąjį Vilnių, garbingą istoriją, kultūrą, žinių lobynus, Lietuvos bajorų šeimų likimą bei K. Mackevičiaus pasakojimu priminė jų reikšmę dabarčiai bei kultūros tradicijų tęstinumui.

Neatsitiktinai šioje vietoje įsikūrusi ir LTB, kaupianti knygų bei periodikos technikos ir ekonomikos tematika, pramoninės nuosavybės dokumentų, firmų katalogų, normatyvinių ir kitų dokumentų fondus. 1999 m. vasario 1 d. bibliotekoje įkurtas Patentinės informacijos centras, kuris yra Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų patentinių dokumentų depozitinė biblioteka. LTB šiuo metu yra per 41 mln. spaudinių ir dokumentų, o knygų ir periodikos kolekciją sudaro daugiau nei 1 mln. egz. Leidiniai kaupiami pagal šalies pramonės ir mokslo šakas: statyba, architektūra, dizainas, lengvoji ir maisto pramonė, elektronika, aviacija ir pan. Per metus biblioteka aptarnauja apie 10 tūkst. skaitytojų ir 800 organizacijų, joje apsilanko apie 40 tūkst. lankytojų. Po bibliotekos skliautais nuolat vyksta įvairios parodos, konferencijos ir kiti renginiai, be to, žmonės čia gali susitikti ir veikiančiose kavinėse. Šiuo metu LTB dirba apie 130 darbuotojų, veikia skyriai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

K. Mackevičius LTB vadovauja nuo 1987 metų. Savo nuveiktais darbais direktorius nesigyrė, tačiau viename iš vidinių kiemelių parodė pirmąją darbo dieną čia pasodintą ąžuoliuką, kuris dabar išaugęs į ąžuolą, besižvalgantį virš mūrų.

Sugužėję atgal į jaukią salę tęsėme bajorišką tematiką. Beje, prisiminėme, kad su bajorais jau esame ir kartu keliavę, ir kitaip bendravę, tad pažintį buvo malonu dar labiau sustiprinti.

LBKS vadas J.Ragauskas papasakojo, kad 1994 m. atkurta bajorų karališkoji sąjunga šiuo metu vienija apie 3 tūkst. narių ir yra tiltas tarp didingų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto laikų, kai kūrėsi Lietuvos bajorų luomas, ir šiandienos. „Šiandieniniai bajorai nesiekia jokių privilegijų, jų tikslas – puoselėti istorinį paveldą, atmintį, kultūrą ir riteriškas vertybes. Dauguma bajorų yra poetai, istorikai, kultūrininkai, meno žmonės. Mūsų veiklos sritys apima praeities tyrinėjimus – genealogiją, heraldiką, bajorijos ir dvarų kultūros paveldą, kultūrinių renginių organizavimą, bajorijos jaunimo ugdymą, leidybinę veiklą. Sąjunga taip pat užsiima legitimacija, švietimu, bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonijomis, atributikos kūrimu, koncertų, parodų, konferencijų, teminių išvykų, ekskursijų, labdaros ir kitų renginių organizavimu“,- pasakojo J. Ragauskas.

Žurnalistus ypač domino, kaip galima surasti savo bajoriškas šaknis, atkurti giminės medį ir tapti LBKS nariu. Apie tai irgi sulaukta išsamių paaiškinimų. Žinoma, moterims yra ir papildoma galimybė tapti bajore – ištekėti už bajoro. Tiesa, toks titulas dabar daugiau įpareigojantis nei duodantis. Bajorai negauna jokios paramos iš valstybės, bet remia nemažai projektų. LBKS yra prisidėjusi prie Valdovų rūmų atstatymo, organizuoja labdaringus renginius, investavo į grafų Tiškevičių Trakų Vokės rūmų rekonstrukciją bei tam gavo 2 mln. litų paramą iš Europos Sąjungos. Šiame dvare – sąjungos reprezentacinės patalpos. Dvaras išlaikomas ir iš nuomos pobūviams. Be to, šeimos heraldika – herbai, vėliavos ir kita atributika, dokumentai taip pat apmokami savais pinigais.

Pernai bajorai didelį dėmesį skyrė Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui pažymėti ir įgyvendino keletą projektų. “Skulptoriaus Konstantino Bogdano sukurtą Didžiojo Vytauto biustą nuvežėme į Griunvaldo muziejų ir pastatėme šalia Jogailos, o kopiją po eksponavimo kitose vietose įkurdinsime Trakų Vokės rūmuose“,- pasidžiaugė bajorų vadas.

LBKS taip pat įsteigė medalį Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui, kurio pagaminta tik 120 egz., bei ženkliuką. Medalis su atitinkamu numeriu ir dokumentu įteikiamas tik ypatingai pasižymėjusiems žmonėms. Juo už kultūros, istorijos ir bajorystės propagavimą susitikime apdovanotas “Žinių radijo“ žurnalistas Audrys Antanaitis, o už bendradarbiavimo tiltų tiesimą – LŽS Vilniaus skyriaus vadovė Aurelija Arlauskienė. Kiti susitikimo dalyviai pagerbti jubiliejiniais ženkliukais.

Nepadovanotųjų vakare neliko – pasikeista ir leidiniais, telefonais, idėjomis bei ateities planais, šiltai pabendrauta prie vyno taurės. Susitikimą įamžino ir bendra nuotrauka bei kitos iškilios akimirkos.

Angelė Adomaitienė

Rasos Stundienės nuotr.

Susitikimo dalyviai

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »

Mūsų pergalės ašaros (apie honorarų „įsodrinimą“)

Posted by mediaplius - 17 sausio, 2011

Praeitų metų pabaigoje VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto diskusijoje, skirtoje dvejiems Andriaus Kubiliaus vyriausybės darbo metams, iš vieno Ūkio ministerijos atstovo lūpų nuskambėjo pasigyrimas, jog be kita ko šios vyriausybės pasiekimas yra „honorarų įsodrinimas“. Toks pareiškimas mane labai užkabino – dėl dviejų priežasčių.

Pirmiausiai, apie honorarų įsodrinimą, o tiksliau – apie mokesčių autoriams, dirbantiems pagal autorinę sutartį, kėlimą buvo kalbama kaip apie savotišką pinigų „traukimą iš šešėlio“. Atseit, tuoj žurnalistai pradės mokėti mokesčius kaip visi normalūs žmonės bei taip prisidės prie biudžeto lėšų kaupimo. Skaityk – sutramdyta dar viena „privilegijuota klasė“. Valio!.. Tiesą sakant, girdėti tokius pasvarstymus buvo nemalonu, bet tiek to.

Kitas dalykas, – tai, jog iš tikrųjų „honorarų įsodrinimo“ iniciatyva pirmiausiai priklausė patiems žurnalistams. Mokėdami mažesnius mokesčius nuo autorinio atlygio žurnalistai (ir kiti laisvieji autoriai) tuo pat metu negaudavo jokių socialinių garantijų. Apie „honorarų įsodrinimą“ pradėta kalbėti pirmiausiai siekiant suteikti socialines garantijas žmonėms, dirbantiems vien pagal autorines sutartis. Šios iniciatyvos priešakyje buvo ir Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS).

Tačiau šiandien mes matome, jog geri ketinimai atsisuko prieš pačius žurnalistus. Vietoje pergalės džiaugsmo – nusivylimo ašaros ir faktiškai sužlugdyta autorinio atlygio už darbą sistema.

Kas gi nutiko? Situaciją geriausiai atspindėtų buvusio Rusijos ministro pirmininko ir ilgamečio šios šalies ambasadoriaus Ukrainoje a. a. Viktoro Černomyrdino plačiai žinomas posakis: „Norėjome kaip geriau, o gavosi – kaip visada“.

Galima priminti, jog savo laiku autorinio atlygio už atliktą darbą principas buvo labai paplitęs Lietuvos žiniasklaidoje. Nuo honorarų buvo mokamas mažesnis (15 proc.) mokestis, negu nuo atlygio už nuolatinį etatinio darbuotojo darbą. Pasinaudodamas tuo neretas darbdavys mokėdavo etatiniams žurnalistams tik minimalų atlyginimą, o kitą atlygio už darbą dalį sumokėdavo honorarais. Tai tapo savotišku įteisintu „sukčiavimo“ būdu. Nuo tokio gudravimo nukentėdavo ne tik valstybė, bet ir pats žurnalistas, kurio socialinės garantijos buvo tik minimalios, skaičiuojamos nuo oficialaus etatinio darbuotojo atlyginimo. Blogesnėje padėtyje atsidurdavo tie, kas dirbo tik pagal autorinę sutartį (pats kurį laiką buvau tokioje situacijoje) – jie neturėjo jokių socialinių garantijų. Suprantama, jog sistemą reikėjo keisti, tačiau…

Šiandien jau viskas yra kitaip. Nuo 2011 m. sausio 1 d. mokesčiai už darbą pagal autorinę sutartį išaugo dar kartą ir pasiekė anksčiau numatytą lygį. Iš mokestinės pusės beveik neliko skirtumo tarp etatinių ir neetatinių žurnalistų (tiesa, apmokestinimas kiek skiriasi priklausomai nuo to ar yra autorius susijęs kitais darbo santykiais su honorarą mokančiu darbdaviu ir ar dirba kaip etatinis darbuotojas dar kam nors kitam).

Mokesčių pakėlimas, ypač esant ekonominio sunkmečio situacijai, rimtai smogė darbo pagal autorines sutartis rinkai. Viskas prasidėjo nuo dažnai ir taip juokingų honorarų mažėjimo. Dalis leidinių tiesiog atsisakė visų neetatinių autorių paslaugų, o dalis griebėsi naujo sukčiavimo būdo – praeitų metų pabaigoje Lietuvos žurnalistų sąjungai teko reaguoti į bandymus paversti žurnalistus „verslininkais“. LŽS pranešime spaudai su nerimu buvo konstatuojama, jog „jau dabar dalis žurnalistų raginami pasiimti ar jau yra pasiėmę verslo liudijimus dėl fotografavimo, vertimo, filmavimo pramoginiuose renginiuose veiklų ir tokiu būdu darbo santykiai ar jiems atitinkantys santykiai dėl nuolatinio autorinių kūrinių užsakymo fiktyviai įvardinami kaip verslas“.

Taigi, verta susimąstyti, kokia yra mūsų pergalės kaina? Taip, dabar pagal autorinę sutartį dirbantis žurnalistas faktiškai turi tokias pat socialines garantijas, kaip ir etatinis žiniasklaidos priemonės darbuotojas (tiesa, dirbantiems TIK pagal autorinę sutartį žurnalistams garantijos skaičiuojamos nuo pusės honoraro sumos) – tai iš tiesų didelis pasiekimas. Tačiau paminėtų autorinių sutarčių yra vis mažiau ir mažiau (ir ne dėl to, kad darbdaviai susiprato ir pradėjo darbinti redakcijose neetatinius bendradarbius). Maža to, žurnalistai verčiami sukčiauti – „dirbti“ fotografais, vertėjais ir pan.

Mažėjantis autorinių sutarčių skaičius, nutraukiamas bendradarbiavimas su autoriais reiškia ir mažėjanti nuomonių įvairovės lauką Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse.

Bijau, kad mūsų „pergalei“ galėtų paploti nebent legendinis karalius Piras.

Viktoras Denisenko

lzs.lt

Posted in Iš pirmų lūpų (nuomonės, komentarai) | Su gaire: , | Leave a Comment »

Susitikimas su Vilniaus bajorais

Posted by mediaplius - 11 sausio, 2011

LŽS Vilniaus skyriaus žurnalistų Pokalbių klubas kviečia į susitikimą su Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vilniaus krašto vadu, Šv.Vaitiekaus ordino riteriu, Lietuvos technikos bibliotekos direktoriu Kaziu Mackevičiu ir vilniečiais bajorais. Žurnalistai susipažins su architektūros ansambliu, kuriame įkurta Lietuvos technikos biblioteka, dalyvaus pokalbyje apie  kultūros tradicijų tęstinumą, Lietuvos bajorų šeimų likimą, jų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje.

Susitikimas vyks 2011 m. sausio 14 d. 17,30 val. Lietuvos technikos bibliotekoje Šv.Ignoto g. 6, Vilniuje.

Aldona Armalė

LŽS Vilniaus sk. Pokalbių klubo koordinatorė

mob.tel. 8684 76444

el.p. aldona.armale@gmail.com

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »