Mediaplius

LŽS Vilniaus skyriaus tinklaraštis

Archive for 2012 balandžio

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas Vilniaus miesto savivaldybėje

Posted by mediaplius - 30 balandžio, 2012

2012 m. gegužės 4 d.  (penktadienį) 11 val. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus valdyba kviečia kolegas į sostinės savivaldybę (Konstitucijos pr.3, II a), kur bus paminėtos vieno iškiliausių lietuvių išeivijos žurnalistų, kultūros veikėjo  Vytauto Gedgaudo (1912-1999) 100-osios gimimo metinės. Taip pat atidaryta žinomo fotomeninko Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus nario Zino Kazėno fotografijų paroda „2011 m. Tapyba. Abstrakcijos“.  

Garsią Roberto Kenedžio frazę  „Žmonės mato kaip yra, o aš matau kaip gali būti“  kartodavęs V.Gedgaudas savo gyvenimu įrodė,  kad nepaisant karų, sunkmečių ir nelaimių galima išlikti ištikimu jaunystės idealams,  įmanoma puoselėti aukščiausią žurnalistikos kultūrą nesiorientuojant į pelną.

Prieškario metais V.Gedgaudas redagavo savaitraštį „Iliustruotas pasaulis“, dienraščius „ Laiko žodis“, „Telegramos“, „Laikas“. Už nuopelnus Antrajame pasauliniame kare Svetimšalių legiono gretose apdovanotas dviem „Croix de Guere“ ir Tuniso kautynių medaliu. 1945–1950 m. – „Draugo“ (Čikaga) korespondentas Paryžiuje. 1950 m. atvyko į Niujorką, kur redagavo „Vienybę“. Kurį laiką buvo grįžęs į Prancūziją, kūrė dokumentinius filmus. 1959 m. apsigyveno Klyvlende ir ėmėsi redaguoti vieną įtakingiausių išeivijos laikraščių – „Dirvą“. 1968–1985 m. – vos ne tris dešimtmečius – buvo vyriausiasis jo redaktorius.

V.Gedgaudas buvo prisiekęs buriuotojas, garsiosios jachtos „Žalčių karalienė“, 1937 m. laimėjusios lenktynes aplink Gotlando salą, įgulos narys, Lietuvos žurnalistų būriuotojų klubo „Marinus“ garbės narys.

1997 m. Stefanija ir Vytautas Gedgaudai pasiūlė Lietuvos žurnalistų sąjungai įsteigti fondą, iš kurio būtų premijuojami kūryboje pasižymėję žurnalistai. Tais pačiais metais pirmoji Vytauto Gedgaudo premija paskirta „Respublikos“ žurnalistui Ferdinandui Kauzonui. Kasmet Vilniaus Universiteto žurnalistikos studentams skiriama Vytauto Gedgaudo stipendija.

*   *  *

Zinas Kazėnas – žinomas žurnalistas, fotografas ir tapytojas. Šiandien autorius pristato tapybos darbus, kuriuos pats vadina abstrakcija. Menotyrininkė  dr. Eglė Jaškūnienė: „Ištisus amžius bandome išsiaiškinti abstrakčių formų poveikio prasmę ir mechanizmus žmogaus sąmonei psichologiniu, fiziologiniu, estetiniu ir galybe kitų aspektų. Tačiau, kas žino – gal būt, stebėdami abstrakčius gamtos – žmogaus tandemo tvarinius, tikrumoje mes žavimės ne spalvų, formų, faktūrų derme, o ta pirmaprade jėga, kurios logika persmelkia visus – materiją, mokslą, kūrybą, protą“.

Minėjimą rengia Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyrius.  

Renginyje dalyvaus ir kalbės  LR prezidentas Valdas Adamkus, Seimo, Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, Vytauto Gedgaudo premijos laureatai, Vytauto Gedgaudo našlė Stefa Gedgaudienė, Lietuvos žurnalistus vienijančių organizacijų atstovai, kultūros darbuotojai. Laukiame Jūsų!

Aurelija Arlauskienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkė

Daugiau informacijos – Rasa Liškauskaitė (868031110)

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »

Vilniaus skyriaus žurnalistai – už pilietiškumo ugdymą

Posted by mediaplius - 17 balandžio, 2012

Tokį tikslą iškėlė naujoji LŽS Vilniaus skyriaus valdyba. Žurnalistų politiškumo ugdymo ir žurnalisto atsakomybės kuriant pilietinę visuomenę sklaida bus viena pagrindinių skyriaus veiklos strateginių krypčių, kurioms balandžio 11 d. posėdyje pritarė skyriaus valdyba.

„Mes kasdien matome vertybių išplovimą ir žurnalistų sluoksniavimąsi aplink leidėjus bei kitus įtakingus asmenis. Ar žurnalistas yra atsakingas už vertybių visuomenėje skatinimą? Pilietiškumą reikia ugdyti ir tarp žurnalistų, ir rengiant susitikimus su visuomeniniais klubais, partijomis ir pan.“, –  kalbėjo Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas projektinei veiklai Aleksandras Matonis. Politiškumo pozicija, anot jo, turi atsispindėti skyriaus strateginėse veiklos  kryptyse.

Skyriaus pirmininkės pavaduotojo komunikacijai Viktoro Denisenko nuomone, visuomenės susiskaidymas ir žurnalisto kaip piliečio pozicija pastaruoju metu – jau didelė problema. Kiti valdybos nariai taip pat pasisakė, kad pilietiškumas turi tapti prioritetu, o skyriaus pirmininkė Aurelija Arlauskienė pasiūlė tą akcentuoti visuose galimuose veiklos projektuose ir dirbti su šūkiu „Vilniaus skyriaus žurnalistai – už pilietiškumo ugdymą“.

Per praėjusią 2009-2011 m. valdybos kadenciją labai produktyviai veikė skyriaus Pokalbių klubas, kasmet įvairiais renginiais pažymėta Spaudos diena, surengtos pažintinės ekskursijos į  Valdovų rūmus, po Vilniaus  pilių valstybinio kultūrinio rezervato pilių teritoriją bei kitas įžymias sostinės vietas, išvykos į vieno iš Žurnalistų sąjungos steigėjų ir pirmųjų vadovų kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtuosius Svėdasus ir Anykščių kraštą. Taip pat keliauta  po Šalčininkų rajoną bei susitikta su jo vadovais, įvyko susitikimai  su Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) Vilniaus krašto bajorais, kitais LŽS skyriais, organizuotos kolegų parodos, knygų  pristatymai bei įvairūs kiti renginiai.

Į panašias kultūrines, socialines, edukacines kryptis skyriaus veikla bus orientuota ir ateityje, rengiamos tikslinės pažintinės kelionės (viena jų – Lietuvos didikų Radvilų takais).

Valdyba posėdyje taip pat pritarė  2012 metų projektams, iš jų vienam artimiausių – Spaudos dienos. Valdybos narė Gražina Paukštienė pasiūlė Spaudos dienos minėjimą ir pilietiškumo pamokas pradėti pavasarine talka Vilniaus  pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje. Balandžio 20 d. 16 val. esame laukiami prie „Rotondos“, Barboros Radvilaitės g. 6A, Vilniuje.

Tvarkysime Vilniaus pilių teritoriją – istorinę ir kultūrinę vertybę, išskirtinę vietovę, su kuria daugelis sieja savo kartos istorijos bei kultūros puoselėjimo tradicijas. Tai labiausiai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje Vilniaus senamiesčio dalis, garsinusi mūsų valstybę praeityje, o šiandien gausiausiai lankoma turistų.

Skyrius šiemet taip pat surengs tradicinį metinį renginį “Taikliausias šūvis–2012“, organizuos naują LŽS Vilniaus skyriaus ir Lietuvos notarų rūmų edukacinį projektą bei tęs ankstesnius.

Valdyba taip pat aptarė komunikavimo su skyriaus nariais tvarką, pasiūlė atstovus į LŽS tarybą, pateikė pasiūlymų Pokalbių klubui, išklausė A.Arlauskienės informaciją apie nario mokesčio įsiskolinimus. LŽS valdybai pasiūlyta atnaujinti narių duomenų bazę ir iki 2012 m. birželio 1 d. sutvarkyti nario mokesčio mokėjimo bazę.

Angelė Adomaitienė

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »

Vilniaus skyrius gražins Vilnių

Posted by mediaplius - 12 balandžio, 2012

Pernai Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija Vilniaus skyriaus žurnalistams dovanojo gražią kelionę po Vilniaus pilių teritoriją – klajojome Vilnios pakrantėmis, aplankėme Kalnų parko Trijų Kryžių kalną, Gedimino kapo ir Bekešo kalnus.

Žinodami, kad direkcija kiekvieną balandį, minėdama Paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dieną, organizuoja Vilniaus pilių teritorijos tvarkymo talką, pažadėjome joje dalyvauti. Ir štai gavome Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos informaciją, kad balandžio 20 d. 16 val. esame laukiami prie „Rotondos“, Barboros Radvilaitės g. 6A, Vilniuje.

Tvarkysime Vilniaus pilių teritoriją – istorinę ir kultūrinę vertybę, išskirtinę vietovę, su kuria daugelis sieja savo kartos istorijos bei kultūros puoselėjimo tradicijas. Tai labiausiai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje Vilniaus senamiesčio dalis, garsinusi mūsų valstybę praeityje, o šiandien gausiausiai lankoma turistų

Ateikite su šeimomis, kolegomis. Linksmai ir naudingai praleisime penktadienio popietę.

Kontaktinis tel. 869829383 (Gražina)

Vilniaus skyriaus valdyba

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »