Mediaplius

LŽS Vilniaus skyriaus tinklaraštis

Archive for the ‘Vilniaus skyriuje’ Category

Su gražiausia pavasario švente – šv. Velykomis!

Posted by mediaplius - 3 balandžio, 2015

Mieli kolegos, 
su gražiausia pavasario švente – šv. Velykomis! Giedros nuotaikos, džiaugsmingų švenčių tarp širdžiai mielų žmonių!
Aldona Armalė,
LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Posted in Vilniaus skyriuje | Leave a Comment »

Mums reikia permainų!

Posted by mediaplius - 19 kovo, 2015

Sutrumpintas Aurelijos Arlauskienės pranešimas, perskaitytas Vilniaus skyriaus ataskaitiniame susirinkime 2015 m. kovo 14 d.

Norėti ir nebijoti keistis bei to reikalauti iš aplinkinių yra mano gyvenimo credo. LŽS XVI suvažiavime prisiminiau mano kartai puikiai žinomą dainininką Viktorą Cojų, gūdžiame sovietmetyje reikalavusį permainų. Priminiau ir JAV prezidento Barako Obamos rinkiminį šūkį „Mums reikia permainų!“ bei siūliau atsakyti į kelis klausimus: Ar mums reikia keistis? Ar mes norime keistis? Galų gale, ar mes galime keistis?  Deja, suvažiavimo delegatai į juos neturėjo nei noro, nei laiko gilintis. Nė kiek neabejoju, jog mes, Vilniaus skyriaus aktyviausieji nariai, atsakysime į šiuos klausimus. Nes mums ne vistiek, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria Lietuvos žurnalistų sąjunga, mūsų skyrius ir kaip juos įveiksime.

Priminsiu, kad 2003 m. gruodžio 12 d. dvylika signatarų (Aurelija Arlauskienė, Birutė Balynienė, Danutė Jokubėnienė, Algimantas Jasulaitis, Raimonda Karnackaitė, Aurelija Mituzienė, Dalia Larsen, Angelina Liaudanskienė, Audronė Nugaraitė, Gražina Paukštienė, Dainius Radzevičius, Birutė Žemaitytė) įkūrė LŽS Vilniaus skyrių. Tada pirmuoju valdybos pirmininku buvo išrinktas Algimantas Jasulaitis.

Keitėsi metai, valdybos. Pirmieji penkeri veiklos metai buvo itin sunkūs organizacine prasme – per tą laiką pasikeitė net keturi skyriaus vadovai, neturėjome skyriaus nuostatų, surinkti kvorumą nuo pustrečio šimto narių, išsimėčiusių ne tik po Lietuvą, bet ir po pasaulį, buvo tiesiog neįmanoma. Tad Vilniaus skyriaus vežimas tuos metus dardėjo vien tik iš inercijos. 2008-aisiais kartu su tuometine LŽS juriste Egle Nenortaite sukūrėme, patvirtinome, užregistravome Vilniaus skyriaus nuostatus, kuriais vadovaujantis jau trečiąkart šaukiamas visuotinis susirinkimas.

Pastaruosius trejus metus skyriui vadovavo 2012 m. kovo 10 d. visuotiniame skyriaus susirinkime slaptu balsavimu išrinkta valdyba, kurią labai greitai paliko Aleksandras Matonis, vėliau – Loreta Jastramskienė. Padėkoję kolegoms, toliau dirbome nelengvą visuomeninį darbą. Darbą, reikalaujantį ne tik fizinių, bet ir dvasinių jėgų – juk kaskart kelti LŽS vadovybei nepatogius klausimus, siūlyti LŽS dokumentų pataisas, išsakyti atvirai nemalonias pastabas, kitaip tariant, kelti bangas ir tuo iššaukti į save kolegų, ypač vyresniųjų, kritikos vėjus – nėra didelis malonumas.

Tačiau nežiūrint to visada sutelktai dirbome. Pavyzdžiui, teikėme pastabas įvairiems teisės aktams, dalyvavome jų aptarimuose, buvome aktyvūs profsąjunginių seminarų, diskusijų apie žiniasklaidos laisvę ir atsakomybę dalyviai, labai rimtai ruošėmės LŽS XVI suvažiavimui – pasiūlėme LŽS įstatų pakeitimus, kuriems suvažiavimas pritarė. Turiu viltį, kad iki 2015 metų Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos pradės veikti naujoji LŽS svetainė ir joje skaitysime tiek naujuosius LŽS įstatus, tiek kitą, tikslią, informaciją.

Vilniaus skyriaus valdyba, siekdama demokratinių rinkimų, kai vadovas renkamas ne iš vienos geriausios, bet iš kelių kandidatūrų, suvažiavme pasiūlė savo kandidatą – tuometinį LŽS pirmininko pavaduotoją, Sporto klubo pirmininką Tautvydą Vencevičių, beje, suvažiavime išdėsčiusį gilių įžvalgų apie žurnalistų sąjungą.

Mūsų skyriaus delegatams suvažiavimo metu kilo klausimų ir dėl rezoliucijų. Deja, noras išsiaiškinti kilusius klausimus, kai kurių kolegų buvo viešai pavadintas „grėsme rūmams“ ir čia pat pasidžiaugta, kad ta grėsmė buvo nuslopinta „susipratusiųjų balsais“… Dar kitų buvome įvardinti tiesiog maištininkais. Šiaip ar taip paskutiniajame almanache „Žurnalistika“ šalia kitų pranešimų nėra nei kandidato į LŽS pirmininkus Tautvydo Vencevičiaus minčių, nei manojo pranešimo, kurį (ačiū Kauno skyriaus pirmininkui Vidui Mačiuliui) išspausdino www.kaunozurnalistai.lt, tuo dar kartą įrodant pagarbą Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksui, konkrečiai 3 –ajam jo straipsniui: „gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones“.

Dėkoju už geranoriškumą, susitelkimą skyriaus valdybai: Viktorui Denisenko (pirmininkės pavaduotojui), Angelei Adomaitienei, Birutei Balynienei, Gražinai Paukštienei, Angelinai Liaudanskienei, Rasai Liutkuvienei, Rimantui Šalnai.

Aldonai Armalei dėkoju už puikius Pokalbių klubo renginius. Primenu, kad idėja kurti tokį klubą kilo prieš keletą metų. Deja, iki Aldonos to klubo liepsnelė vos vos ruseno. Ji, kaip aukštos kvalifikacijos pečkurys, įpūtė liepsną klubui: vyko knygų pristatymai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, apskritojo stalo diskusijos, vakarėliai. Yra tik vienas keblumas – didžioji dauguma skyriaus narių – darbingo amžiaus, tad visas jėgas atidavus tarnybai, retam lieka jėgų, noro ir laiko ateiti į renginius.

Taigi, kadenciją baigianti Vilniaus skyriaus valdyba palieka tradicijas: jau minėtą Pokalbių klubą, į kurį susibėgdavome vieną kartą per mėnesį; kasmetinį gruodžio pabaigos renginį „Taikliausias šūvis“; kasmetines išvykas kunigaikščių Radvilų gyvenimo ir veiklos keliais, į kurias Vilniaus skyriaus narius kviečia jos organizatoriai – Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga bei Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

Turime dar vieną gražią tradiciją – kiekvienais metais Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse padedame gėles ant žurnalistų kapų Antakalnio kapinėse Vilniuje. Būna metų, kai susitinkame vos keli kolegos, būna metų, kai nueiname didžiuliu būriu. Bet kiekvieną kartą – iš širdies, be jokio privalomumo atspalvio.

Smagu, kad mūsų skyriaus nariai yra labai kūrybingi. Leidžiamos knygos, kompaktiniai diskai. Dalyvaujame Knygų mugėse. Mūsų narių kūryba apdovanota garbingiausiomis LŽS ir NŽKA premijomis. Štai per pastaruosius metus net trys mūsų narės pelnė Vytauto Gedgaudo premiją: 2011 m. – Julija Šliažienė, už knygą „Nutolęs laikas“; 2013 m. – Aldona Armalė, už knygą „Jonas Biržiškis. Nenuspėjami gyvenimo viražai“; 2014 m. – Vilma Jankienė, už radijo laidų ciklą „Skriskime“.

2014 m.  Vinco Kudirkos premija skirta skyriaus nariui Vidmantui Valiušaičiui už knygą „Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Tragiškieji istorijos  1940- 1941 metai“, už knygą „Gyvuosius apraudu, mirusių šaukiuos. Politikos skliaute – velnio arija“ ir už dokumentinį filmą „Sielų daktaras. Gydytojo Petro Kisieliaus atminimui“.

Tad visus raginu sekti informaciją ir teikti savo darbus ne tik šioms, bet ir kitoms premijoms: Vaižganto, Antano Macijausko, Mato Šalčiaus, Jono Vileišio, Petro Babicko, Česlovo Milošo premijoms.

Naujajai valdybai paliekame ir neįgyvendintų idėjų, tarp kurių – Spaudos baliai Vilniaus Rotušėje su iš anksto platinamais bilietais, programa, kurioje savo sugebėjimus rodytų ir žurnalistai, ir profesionalūs atlikėjai.

Naujajai valdybai reikėtų apsvarstyti galimybę atsidaryti atskirą skyriaus sąskaitą, kaip turi Klaipėdos, Šiaulių, Kauno skyriai, patiems rinkti mokesčius ir jų dalį – 16 proc. nuo surinkto skyriaus nario mokesčio – palikti skyriuje.

Daugiau dėmesio reikia skirti naujų narių pritraukimui, projektų rašymui. Bet didžiausią mūsų veiklos dalį turėtų užimti profsąjunginė veikla. Kad nariams nekiltų klausimų: „Ką ta LŽS veikia?“, „Kodėl turiu mokėti nario mokestį?“. Gaila, kad per 2014 metus teko atsisveikinti beveik su šimtu narių, nemokėjusių nario mokesčio – vien pernai lapkričio pabaigoje LŽS valdyba pašalino 68 Vilniaus skyriaus narius-skolininkus.

Taigi ar mums reikia keistis? Ar mes norime keistis? Galų gale, ar mes galime keistis? Prieš atsakant, būtina prisiminti sakralinę Šalrio de Golio frazę: „Neišsilaiko tie, kurie neatsinaujina“. Neabejoju, kad Vilniaus skyriuje daugiau tų, kurie nori atsinaujinti, kurie nori keistis. Viena tokių esu aš, todėl vardan to, kad nesustabarėtume, kad galėtų pasireikšti ir kiti aktyvūs, noro ir jėgų dirbti visuomeninį darbą turintys nariai nekelsiu savo kandidatūros nei į Vilniaus skyriaus pirmininkus, nei į pavaduotojus.

Linkiu tiems, kurie būsite pasiūlyti į skyriaus valdybą, labai atsakingai pasverti, ar turėsite tam laiko, noro ir sveikatos. Nes Vilniaus skyrius neturi smilkti. Jis turi degti. Būtų šaunu, kad naujoji valdyba perimtų iš mūsų, baigiančių kadenciją, norą domėtis, klausti, siūlyti.

Ir dirbti Lietuvos žurnalistų sąjungos labui.

 

Aurelija Arlauskienė - viena iš LŽS Vilniaus skyriaus įkūrėjų ir buvusi šio skyriaus pirmininkė

Aurelija Arlauskienė – viena iš LŽS Vilniaus skyriaus įkūrėjų ir buvusi šio skyriaus pirmininkė. LŽS nuotr.

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

LŽS Vilniaus skyrius – už permainas: atnaujinta valdyba, pirmininke išrinkta Aldona Armalė

Posted by mediaplius - 19 kovo, 2015

LŽS Vilniaus skyrius pasisako už permainas, o kartu ir darbų tęstinumą.  Įgyvendinant LŽS XVI suvažiavimo nuostatas ir Vilniaus skyriaus tikslus būtina į skyriaus vadovybę  pritraukti naujų narių, norinčių dirbti bei skleisti naujas idėjas. Su tokiomis nuostatomis 2015 m. kovo 14 d. Žurnalistų namuose vyko  LŽS Vilniaus skyriaus visuotinis ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas.

Apie permainų būtinybę ilgametė LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė Aurelija Arlauskienė kalbėjo dar 2014 m. lapkričio 22 d. vykusiame LŽS suvažiavime. Tuomet ji kvietė atviriau pasižvalgyti į visų mūsų namus – Lietuvos žurnalistų sąjungą ir numatyti artimiausių ketverių metų judėjimo kryptį, veiklos gaires, nutarti, kaip mes priimsime nūdienos iššūkius.

Po procedūrinio LŽS Vilniaus skyriaus visuotinio susirinkimo darbotvarkės, pirmininkaujančiojo, sekretoriaujančiojo ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimo išklausyta Vilniaus skyriaus valdybos – pirmininko ataskaita. Ilgametė skyriaus vadovė priminė, kaip įsikūrė Vilniaus skyrius ir pasidžiaugė, jog per savo veiklos istoriją išaugo iki padalinio, vienijančio apie du šimtus žurnalistų. Skyrius ir jo valdyba, dirbdama visuomeniniais pagrindais, per paskutinių trejų metų laikotarpį išties padarė nemažai: organizavo įvairius renginius, keliones, susitikimus, tradicinius konkursus, aktyviai veikė neformalus Pokalbių klubas, kuriam vadovo Aldona Armalė.

Padėkojusi valdybai ir skyriaus nariams už nuoširdų visuomeninį triūsą A. Arlauskienė  pažymėjo, kad naujo skyriaus vadovo ir valdybos laukia nauji laikmečio iššūkiai. Atsiliepti į juos bei prisidėti įgyvendinant jų reikalavimus ji ketina kaip eilinė narė, o LŽS Vilniaus skyriaus vairą norinti perduoti kitam vadovui. Su juo siejamos ir naujos permainų viltys.

Visuotinio susirinkimo dalyviai pritarė pirmininkės ataskaitai ir ragino kolegę Aureliją imtis skyriaus vadovės veiklos dar vieną kadenciją. Po trumpų pasisakymų nutarta, kad skyriaus valdybą, kaip ir anksčiau, sudarys devyni asmenys bei trys kandidatai tam atvejui, jei kuris nors iš valdybos narių negalėtų ar atsisakytų juo būti.

Į LŽS Vilniaus skyriaus valdybą išrinkti 9 skyriaus nariai: Aldona Armalė, Aurelija Arlauskienė, Angelė Adomaitienė, Angelina Liaudanskienė, Rasa Liutkuvienė, Jolanta Mažylė, Raimondas Polis, Rimantas Šalna, Indrė Vozgirdaitė, t. y. valdyba atnaujinta keturiais naujais nariais: A. Armale, J. Mažyle, R. Poliu, I. Vozgirdaitė.

Pirmajame naujosios valdybos posėdyje kandidatėmis į Vilniaus skyriaus pirmininko postą pasiūlytos Aurelija Arlauskienė ir Aldona Armalė. A. Arlauskienė užimti šias pareigas atsisakė, tad pirmininke vienbalsiai išrinkta Aldona Armalė – buvusi skyriaus Pokalbių klubo koordinatorė.

Pagal skyriaus veiklos nuostatus A. Armalė pasiūlė tris pirmininko pavaduotojus – tai Rasa Liutkuvienė, Raimondas Polis, Indrė Vozgirdaitė.

LŽS Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas patvirtino valdybos sprendimą pirmininke išrinkti  Aldoną Armalę. Pokalbių klubo koordinatorės pareigas ji pavedė Gražinai Paukštienei.

„Tikiuosi, kad atnaujinta skyriaus valdyba dirbsime draugiškai, iniciatyviai.  Aurelija Arlauskienė skyriaus visuomeninio darbo kartelę buvo aukštai iškėlusi. Mums reikės gerokai pasistengti, kad išlaikytume ją tokiame pat lygyje, o juk norime įrodyti, kad ir patys esame ne iš kelmo spirti. Šiandieninėje žurnalistikoje profesionalams yra daug iššūkių. LŽS, kaip profesinė sąjunga, žurnalistui  turi būti  kaip gimtieji namai, kur jis ras pagalbos ir patarimo. Vilniaus skyrius – tik nedidelė LŽS dalelė, bet  kaip bitės prineša medaus į korį, taip ir mes kiekvienas savo pastangomis pripildom LŽS „korį“, – sakė Aldona Armalė.

Naujoji LŽS Vilniaus skyriaus valdyba. Priekyje sėdi Vilniaus skyriaus pirmininkė Aldona Armalė. Dainiaus Radzevičiaus nuotrauka

Naujoji LŽS Vilniaus skyriaus valdyba. Priekyje sėdi Vilniaus skyriaus pirmininkė Aldona Armalė. Dainiaus Radzevičiaus nuotrauka

Šaltinis: www.lzs.lt

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Kovo 14 dieną – LŽS Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas

Posted by mediaplius - 28 vasario, 2015

LŽS Vilniaus skyriaus valdyba, vadovaudamasi skyriaus nuostatais, nutarė visuotinį susirinkimą sušaukti 2015 metų kovo 14 dieną 11 val. Žurnalistų namuose (Jogailos 11, Vilniuje) ir nustatė atstovavimo kvotą – 1 delegatas nuo 5 skyriaus narių, neturinčių nario mokesčio įsiskolinimo. Skyriaus pirmininkė ir valdybos nariai susirinkime dalyvauja ex officio.

Registracijos pradžia – 10 val.

Susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio susirinkimo pirmininkaujančiojo ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.

Vilniaus skyriaus valdybos-pirmininko ataskaita.

Visuotinio susirinkimo dalyvių klausimai ir pasisakymai dėl ataskaitos.

Vilniaus skyriaus valdybos narių ir kandidatų į valdybą skaičiaus nustatymas.

Kandidatų į Vilniaus skyriaus valdybos narius prisistatymas, valdybos rinkimai.

Vilniaus skyriaus pirmininko, pirmininko pavaduotojo (-jų) tvirtinimas. 

Vilniaus skyriaus pirmininko veiklos gairės 2015-2018 metams.

Iš LŽS Vilniaus sk. nuostatų: Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė LŽS Vilniaus skyriaus valdyboje išrinktų delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Nuostatų keitimą, skyriaus pertvarkymą , reorganizavimą, veiklos nutraukimą. Šiais klausimais nutarimai priimami už juos balsavus dviem trečdaliams visuotiniame susirinkime dalyvaujančių delegatų (4.5.); Delegatus į Vilniaus sk. visuotinį susirinkimą kviečia šio skyriaus pirmininkas, išsiųsdamas delegatams pranešimus elektroniniu paštu, paskelbus apie susirinkimą interneto puslapyje http://www.lzs.lt. Delegatai apie visuotinio susirinkimo vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip dvi savaitės iki visuotinio susirinkimo pradžios (4.6.); LŽS Vilniaus skyriaus narys, be kita ko, turi teisę rinkti ir būti išrinktas į LŽS Vilniaus skyriaus valdybą, į LŽS tarybą (į LŽS Vilniaus skyriaus pirmininko postą ir LŽS tarybą negali būti renkami nariai, turintys nario korespondento statusą) (2.4.1.).

Kviečiu delegatus aktyviai dalyvauti.

Aurelija Arlauskienė, 

LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Kvietimas į Z. Kazėno parodą

Posted by mediaplius - 15 balandžio, 2013

Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejuje (Bernardinų g. 11) atidaryta LŽS Vilniaus skyriaus nario Zino Kazėno darbų paroda, skirta Tarmių metams.

Autorius išradingai tekstu, tapyba ir fotografija dėmesį koncentruoja į aukštaičių pasvaliečių tarmę – vieną iš daugelio iki šiol išsaugotų tarmių.

Balandžio 16 d. (antradienį) 17 val. A.Mickevičiaus muziejuje rengiamas susitikimas su šios įdomios parodos autoriumi – Zinu Kazėnu.

LŽS Vilniaus skyriaus Pokalbių klubo koordinatorė
Aldona Armalė

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »

Liūdna žinia

Posted by mediaplius - 24 sausio, 2013

Vakar mirė Aldona Svirbutavičiūtė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus bei Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė, daugelio kūrybinių konkursų nugalėtoja.

Aldona Svirbutavičiūtė savo kūrybinę biografiją skaičiavo nuo 1970-ųjų metų. Dirbo regioniniuose leidiniuose Jonavoje, Kaune ir Jurbarke. Nuo 1986-ųjų dirbo „Komjaunimo tiesoje“. Nuo 1992-ųjų žurnalistė dirbo „Tiesoje“ ir „Dienoje“, rašė politikos temomis. 1998-aisiais Aldona Svirbutavičiūtė tapo specialiaja dienraščio „Lietuvos žinios“ korespondente. Autorė rašė aktualiomis korupcijos, žemės dalybų bylų temomis, analizavo socialines šalies negandas, sveikatos apsaugos sistemą. Savo gyvenimo ir kūrybos kredo autorė laikė pagalbą žmogui įveikti jį ištikusias nelaimes, jo patirtas skriaudas. Autorė visuomet tikėjo spausdinto žodžio galia ir žurnalisto misija panaudoti ją visuomenės gėriui. Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu Aldona Svirbutavičiūtė buvo apdovanota LŽS medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.

Velionė pašarvota „Nutrūkusi styga“, Ąžuolyno g. 10, Vilnius. Lankymo valandos: sausio 24 d. 14-22 val ir sausio 25 d. 9-12 val. Laidotuvės vyks sausio 25 d. 15 val. Ukmergės raj. Pašilės kapinėse.

Norintys važiuoti į laidotuves kviečiami apie tai pranešti LŽS administracijai tel. 2122805 arba el. paštu info@lzs.lt iki sausio 24 d. 16 val. Kelionei bus užsakytas autobusas.

Kadangi artimieji pageidavo gėlių nenešti, galintys ir norintys paaukoti a. a. Aldonos Svirbutavičiūtės laidotuvėms, tai galite padaryti iki sausio 25 d. pervedant savo auką internetu į Lietuvos žurnalistų sąjungos sąskaitą Nr. LT39 7044 0600 0027 9241 SEB banke, įmonės kodas 190806184, skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodant “auka Aldonos laidotuvėms”. Arba savo auką atnešti į Lietuvos žurnalistų sąjungą, S. Konarskio g. 49-301 kab, Vilnius.

LŽS administracija

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »

Įteiktas apdovanojimas

Posted by mediaplius - 24 sausio, 2013

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Vilniaus skyriaus tradicinio konkurso „Taikliausias šūvis“ laureatu tapo DELFI žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Apdovanojimą pelnė DELFI publikacija, kurioje atskleistos derybos dėl kalinių balsų pirkimo Darbo partijos naudai.

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: | Leave a Comment »

Vilniaus skyriaus entuziastai susibūrė draugėn

Posted by mediaplius - 8 sausio, 2013

Adventas, Maironis, kulka ir agurkas… Kas sieja šiuos, rodos, nesusiejamus žodžius? Ogi tradicinis, jau aštuntasis LŽS Vilniaus skyriaus renginys, kurio metu klausytasi kunigo Mindaugo Malinausko SJ atliekamų dainų, skaitytas Maironis, pagerbtas „Taikliausio šūvio“ nugalėtojas, labiausiai susimovusiam kolegai įteiktas žaliasis agurkėlis bei vaišintasi Gražinos Paukštienės bei Aurelijos Arlauskienės gamintais skanėstais.

Vakaro vedėja, konkurso „Taikliausias šūvis – 2012″ vertinimo komisijos pirmininkė Rasa Liutkuvienė, atidarydama renginį, visų pirma, pasidžiaugė, kad kvietimą dalyvauti žurnalistų vakarėlyje maloniai priėmęs kunigas Mindaugas atsinešė ir…gitarą. „Vadinasi, galime tikėtis malonaus siuprizo – kunigo atliekamų dainų“, – sakė Rasa. Ir neklydo. Nuoširdžiai pasveikinęs susirinkusiuosius ir prasmingai kalbėjęs apie žodį („Žodis duoda viltį, gyvybę, tikėjimą ir meilę. Per jį susipykstama, per jį susivienijima. Kaip lietus ir sniegas, taip ir žodis atlieka savo darbą – iš ilgesio ir tamsos perveda į viltį ir šviesą“), kunigas Mindaugas atliko visiems žinomas, taip pat ir negirdėtas dainas.

Nuoširdų susirinkusiųjų bendravimą ypatingai nuspalvino Loretos Jastramskienės perskaitytas Antano Jonyno eilėraštis „Baltoji naktis“.

„Adventas, tai laikas, kai sustojame ir susimąstome, ką reiškia laukimas šiame skubėjimo amžiuje, – kalbėjo renginio vedėja L.Liutkuvienė. – Gerumas, nesavanaudiškumas, atjauta ir pagalba – tai pačios didžiausios dovanos ir vertybės, galinčios išgelbėti mus. Didžiausias jų privalumas tas, kad jos yra amžinos – nedega, nerūdija, neskęsta… Verta prisiminti, kad Kalėdos nėra tokios alkanos, kad lūžtų stalai, joms nereikia brangių dovanų, – tereikia atiduoti pačius brangiausius dalykus: dėmesį, rankų ir širdies šilumą, supratimą, prisiminimą, pasidalinti tuo, ką turi, o ne tuo, ką gali nupirkti. Tegul išsipildo Jūsų nuoširdžiausi troškimai, o namuose visą šį kalėdinį laiką kvepia kepiniais, apelsinais ir eglute. Linkime šventiniu džiaugsmu, gera nuotaika ir šypsena dalintis su visais, o savyje atrasti ramybę ir susikaupimą. Linkime įgyvendinti visus planus, kad 2013 metai būtų tarsi naujas albumas, į kurį galėtumėte sudėti įsimintiniausias akimirkas“.

LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė A.Arlauskienė padėkojo valdybos nariams, kurie negaili laiko visuomeniam darbui, kurie visada pasiruošę padėti, nors žino, kad niekas už tai nemokės. „Ačiū Gražinai, kuri, nors ir turėdama didelių asmeninių problemų, prigamino įvairiausių skanumynų. Ačiū Rimantui Šalnai, Angelei Adomaitienei, Loretai Jastramskienei, Viktorui Denisenko, Rasai Liutkuvienei, Austei Korbutei patarimais ir konkrečiais darbais prisidėjusiems organizuojant šį renginį, – sakė pirmininkė, pasidžiaugusi, kad 2012-uosius skyrius baigė turėdamas 280 narių. – Deja, tenka apgailestauti , kad ne visi skyriaus nariai moka LŽS nario mokestį. Tad šį klausimą teks svarstyti artimiausiame skyriaus valdybos posėdyje“.

Visiems susirinkusiesiems paskaičius Maironio posmų (2012-ieji buvo Maironio metai), R.Liutkuvienė informavo apie „Taikliausio šūvio 2012″ vertinimo komisijos darbą: „Pirmą kartą teko tokia garbė ir atsakomybė pirmininkauti „Taikliojo šūvio“ konkurso komisijai. Džiaugiuosi, kad į mūsų šauksmą atsiliepė kolegos žurnalistai. Nuoširdžiai dėkoju Sigitui Krivickui ir žurnalistei iš Kelmės Reginai Musneckienei, atsiuntusiems savo darbus. Skyriaus nariai taip pat siūlė nemažai nominantų. Tačiau komisija vienbalsiai nusprendė, kad 2012-aisiais, rinkimų į Seimą metais, taikliausią šūvį paleido žurnalistas Šarūnas Černiauskas, pirmasis gavęs medžiagą ir viešoje erdvėje paskelbęs apie rinkimų metu pirktus rinkėjų balsus. Šie nenuginčijami faktai žurnalistui pelnė „Taikliausio šūvio“ prizą – išgraviruotą kulką“.

Nebuvo pamirštas ir „Metų kornišono“, kitaip tariant, Žaliojo agurkėlio prizas, kuris kasmet skiriamas labiausiai susimovusiam kolegai. Šį kartą jis vienbalsiai skirtas žurnalistui Algimantui Čekuoliui už Atominės elektrinės propagavimą. „Kadangi tai labai patyręs ir autoritetitą turintis kolega, jam skiriame ne vieną, o visą stiklainį žaliųjų agurkėlių“, – sakė komisijos pirmininkė.

Tą vakarą kalbėta įvairiomis temomis. Mat labai įvairūs bus ir 2013-ieji, kuriems Seimas suteikė net šešis proginius pavadinimus: Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą, Sveikatingumo, 1863-ųjų sukilimo, edukologės Meilės Lukšienės, Klaipėdos krašto atgavimo bei Tarmių. Pastarasis pavadinimas ypatingai sudomino vakarėlio svečius – aukštaičius, žemaičius, dzūkus ir suvalkiečius, kurie bandė kalbėti tarmiškai. Ypač tai sekėsi antrojoje susibūrimo dalyje, susėdus prie gražaus ir gausaus stalo.

Auksė Skiparytė

 

LŽ_kūčių_vakars.Mindaugas

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Kviečiame dalyvauti „Taikliausio šūvio“ konkurse

Posted by mediaplius - 28 lapkričio, 2012

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Vilniaus skyrius kviečia teikti darbus tradiciniam skyriaus konkursui „Taikliausias šūvis“. Darbai turi būti paskelbti nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d. Konkurse gali dalyvauti tik LŽS nariai.

Darbus ar kandidatūras „Taikliausio šūvio“ konkursui prašome teikti Konkurso vertinimo komisijos pirmininkei Rasai Liutkuvienei (rasoslis@gmail.com) iki gruodžio 10 d. Pasiūlymus gali teikti redakcijos, prodiuseriai, LŽS skyriai ir patys žurnalistai.

Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai: aktualumas, visuomeninė reikšmė ir profesionalumas. Su konkurso nuostatais galima susipažinti šioje svetainėje.

Laureatas bus apdovanotas LŽS Vilniaus skyriaus iškilmingame renginyje, kuris įvyks gruodžio 20 d. (ketvirtadienį) 17 val. A. Mickevičiaus muziejuje (Bernardinų g. 11, Vilniuje).

Drauge palydėsime besibaigiančius Drakono metus, pabandysime atspėti, kokia gi bus žurnalistinė Gyvatė, labiausiai “susimovusiam“ kolegai, išrinktam iš Jūsų pasiūlytų kolegų būrio, bus įteiktas specialusis prizas – žaliasis agurkėlis.

Laukiame Jūsų pasiūlymų. Taip pat prašome registruotis į renginį aukščiau nurodytu el.paštu.

Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė
Rasa Liutkuvienė

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Žurnalistei Marytei Marcinkevičiūtei įteikta Vytauto Gedgaudo premija

Posted by mediaplius - 14 gegužės, 2012

Arūnas MILDŽIUS

2012 m. gegužės 4 d.  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus valdyba sukvietė kolegas į sostinės savivaldybę, kur paminėtos vieno iškiliausių lietuvių išeivijos žurnalistų, kultūros veikėjo  Vytauto Gedgaudo (1912-1999) 100-osios gimimo metinės, įteikta 2012 m. LŽS ir NŽKA V.Gedgaudo premija,  skirta žurnalistei Marytei Marcinkevičiūtei už knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“. Taip pat atidaryta žinomo žurnalisto, fotografo ir tapytojo Zino Kazėno fotografijų paroda „2011 m. Tapyba. Abstrakcijos“.  Renginį papuošė smuikininkės Diemantės  Merkevičiūtės atlikti kūriniai.

Renginyje dalyvavo Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo nariai, Vyriausybės atstovai, Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas prof. Povilas Karoblis, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, savivaldybės tarybos nariai, žurnalistai, sporto pasaulio atstovai.

V.Adamkus įdomiai papasakojo apie Vytautą Gedgaudą, jo darbus. Tai buvo iškili, graži  asmenybė tiek išore, tiek vidumi. Plataus akiračio, plataus polėkio. Nuo jaunystės mėgo sportą. Buvo ilgametis „Dirvos“ redaktorius. Joje dirbo 32 metus, iš jų 23 metus – vyriausiuoju redaktoriumi. „Dirva“ buvo laikomas tautininkų laikraščiu, tačiau jis netapo uždara partine tribūna. Gedgaudo redagavimo metais jos puslapiuose sutarė dešinieji, liberalai ir kairesnieji.

LŽS ir NŽKA V.Gedgaudo komisijos pirmininkė žurnalistė Angelina Liaudanskienė, įteikdama  premiją, sakė: „Džiaugiamės, kad premiją gavo sporto žurnalistė. Tai – išskirtinis dalykas. Skirdami šią premiją žurnalistei Marytei Marcinkevičiūtei už knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“ pagalvojome, kad dabar tinkamiausias laikas pagerbti Jo Ekscelenciją Prezidentą Valdą Adamkų ir užduoti jam namų darbų. Norėjome, kad premija jam būtų tarsi ženklas, jog jis, kaip ir Vytautas Gedgaudas, galėtų įsteigti savo vardo stipendiją arba premiją. Mes žavimės V. Adamkumi, labai vertiname jo indėlį į Lietuvos nepriklausomybę, valstybingumą. Tačiau jis, dvi kadencijas buvęs šalies prezidentas, dar turi nebaigtų darbų – ant Šeškinės kalvų tebestūkso griaučiai, primenantys, jod esame vienintelė pasaulio sostinė, neturinto nacionalinio stadiono. Jau dvi kartos užaugo prie šių griaučių. Prezidentui tai – tarsi užuomina. Jei mūsų lūkesčiai pasiteisins, būsime labai laimingi“.

Portalo sportas.info ir laikraščio „Sportas“ žurnalistė (pastarajame leidinyje ji dirba nuo 1967 metų), devynių knygų apie sportą ir sportininkus autorė Marytė Marcinkevičiūtė neslėpė džiaugsmo, sulaukusi garbingo apdovanojimo: “Labai džiaugiuosi, kad laureatų sąraše pagaliau atsirado ir sporto žurnalisto pavardė. Juk ir Vytautas Gedgaudas buvo sportininkas“. M. Marcinkevičiūtė dėkojo likimui, suvedusiam ją su V. Adamkumi. „Praėję metai mums buvo sėkmingi. Parašėme po vieną knygą. Žinoma, unikalūs prezidento dienoraščiai smarkiai lenkia mano kūrinį. Bet mūsų sėkmingas bendradarbiavimas leidžia tikėtis kažko ateityje. Prezidentas turi vilčių, aš irgi turiu vilčių. Tad kitais metais gal vėl kas nors bus“, – kalbėjo žurnalistikos veteranė. Beje,  M. Marcinkevičiūtė, kaip ir V. Adamkus – buvusi lengvaatletė, Lietuvos čempionė.

V.Gedgaudo premija įvertintos knygos herojus Valdas Adamkus neslėpė: „Sunku išreikšti jausmus, kuriuos išgyvenu. Norėčiau, kad jaunimas, perskaitęs šią knygą, pamatytų, jog norint, dirbant, siekiant galima kažką nuveikti, palikti ateities kartoms. Ačiū, Maryte.“

Sporto žurnalistiką pamilusią M. Marcinkevičiūtę sveikino ir Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas profesorius Povilas Karoblis, kolegos žurnalistai, sportininkai.

LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė, dėkodama susirinkusiems, išreiškė viltį kad ateityje Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos Vytauto Gedgaudo premijos įteikimas taps gražia Vilniaus miesto savivaldybės ir LŽS Vilniaus skyriaus tradicija.

Pasinaudota www.sportas.info informacija

Dainiaus Ručinsko ir Mariaus Grinbergo (www.sportas.info)  nuotr.

Renginio akimirkos

Renginio akimirkos

Prezidentas Valdas Adamkus su Maryte Marcinkevičiūte

Prezidentas Valdas Adamkus su Maryte Marcinkevičiūte

 

 

 

 

 

 

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »