Mediaplius

LŽS Vilniaus skyriaus tinklaraštis

Posts Tagged ‘žurnalistų kūryba’

Žurnalistei Marytei Marcinkevičiūtei įteikta Vytauto Gedgaudo premija

Posted by mediaplius - 14 gegužės, 2012

Arūnas MILDŽIUS

2012 m. gegužės 4 d.  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus valdyba sukvietė kolegas į sostinės savivaldybę, kur paminėtos vieno iškiliausių lietuvių išeivijos žurnalistų, kultūros veikėjo  Vytauto Gedgaudo (1912-1999) 100-osios gimimo metinės, įteikta 2012 m. LŽS ir NŽKA V.Gedgaudo premija,  skirta žurnalistei Marytei Marcinkevičiūtei už knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“. Taip pat atidaryta žinomo žurnalisto, fotografo ir tapytojo Zino Kazėno fotografijų paroda „2011 m. Tapyba. Abstrakcijos“.  Renginį papuošė smuikininkės Diemantės  Merkevičiūtės atlikti kūriniai.

Renginyje dalyvavo Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo nariai, Vyriausybės atstovai, Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas prof. Povilas Karoblis, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, savivaldybės tarybos nariai, žurnalistai, sporto pasaulio atstovai.

V.Adamkus įdomiai papasakojo apie Vytautą Gedgaudą, jo darbus. Tai buvo iškili, graži  asmenybė tiek išore, tiek vidumi. Plataus akiračio, plataus polėkio. Nuo jaunystės mėgo sportą. Buvo ilgametis „Dirvos“ redaktorius. Joje dirbo 32 metus, iš jų 23 metus – vyriausiuoju redaktoriumi. „Dirva“ buvo laikomas tautininkų laikraščiu, tačiau jis netapo uždara partine tribūna. Gedgaudo redagavimo metais jos puslapiuose sutarė dešinieji, liberalai ir kairesnieji.

LŽS ir NŽKA V.Gedgaudo komisijos pirmininkė žurnalistė Angelina Liaudanskienė, įteikdama  premiją, sakė: „Džiaugiamės, kad premiją gavo sporto žurnalistė. Tai – išskirtinis dalykas. Skirdami šią premiją žurnalistei Marytei Marcinkevičiūtei už knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“ pagalvojome, kad dabar tinkamiausias laikas pagerbti Jo Ekscelenciją Prezidentą Valdą Adamkų ir užduoti jam namų darbų. Norėjome, kad premija jam būtų tarsi ženklas, jog jis, kaip ir Vytautas Gedgaudas, galėtų įsteigti savo vardo stipendiją arba premiją. Mes žavimės V. Adamkumi, labai vertiname jo indėlį į Lietuvos nepriklausomybę, valstybingumą. Tačiau jis, dvi kadencijas buvęs šalies prezidentas, dar turi nebaigtų darbų – ant Šeškinės kalvų tebestūkso griaučiai, primenantys, jod esame vienintelė pasaulio sostinė, neturinto nacionalinio stadiono. Jau dvi kartos užaugo prie šių griaučių. Prezidentui tai – tarsi užuomina. Jei mūsų lūkesčiai pasiteisins, būsime labai laimingi“.

Portalo sportas.info ir laikraščio „Sportas“ žurnalistė (pastarajame leidinyje ji dirba nuo 1967 metų), devynių knygų apie sportą ir sportininkus autorė Marytė Marcinkevičiūtė neslėpė džiaugsmo, sulaukusi garbingo apdovanojimo: “Labai džiaugiuosi, kad laureatų sąraše pagaliau atsirado ir sporto žurnalisto pavardė. Juk ir Vytautas Gedgaudas buvo sportininkas“. M. Marcinkevičiūtė dėkojo likimui, suvedusiam ją su V. Adamkumi. „Praėję metai mums buvo sėkmingi. Parašėme po vieną knygą. Žinoma, unikalūs prezidento dienoraščiai smarkiai lenkia mano kūrinį. Bet mūsų sėkmingas bendradarbiavimas leidžia tikėtis kažko ateityje. Prezidentas turi vilčių, aš irgi turiu vilčių. Tad kitais metais gal vėl kas nors bus“, – kalbėjo žurnalistikos veteranė. Beje,  M. Marcinkevičiūtė, kaip ir V. Adamkus – buvusi lengvaatletė, Lietuvos čempionė.

V.Gedgaudo premija įvertintos knygos herojus Valdas Adamkus neslėpė: „Sunku išreikšti jausmus, kuriuos išgyvenu. Norėčiau, kad jaunimas, perskaitęs šią knygą, pamatytų, jog norint, dirbant, siekiant galima kažką nuveikti, palikti ateities kartoms. Ačiū, Maryte.“

Sporto žurnalistiką pamilusią M. Marcinkevičiūtę sveikino ir Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas profesorius Povilas Karoblis, kolegos žurnalistai, sportininkai.

LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė, dėkodama susirinkusiems, išreiškė viltį kad ateityje Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos Vytauto Gedgaudo premijos įteikimas taps gražia Vilniaus miesto savivaldybės ir LŽS Vilniaus skyriaus tradicija.

Pasinaudota www.sportas.info informacija

Dainiaus Ručinsko ir Mariaus Grinbergo (www.sportas.info)  nuotr.

Renginio akimirkos

Renginio akimirkos

Prezidentas Valdas Adamkus su Maryte Marcinkevičiūte

Prezidentas Valdas Adamkus su Maryte Marcinkevičiūte

 

 

 

 

 

 

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Žurnalistė Loreta Jastramskienė – literatūros almanacho prizininkė

Posted by mediaplius - 9 gegužės, 2011

Literatūros almanachas „Varpai“, kurį atgaivino šiaulietis rašytojas ir žurnalistas Leonas Peleckis-Kaktavičiaus, kasmet išrenka geriausius jame spausdintus kūrinius ir apdovanoja jų autorius.

Šiųmečių – 21-ųjų –  atgaivintų  „Varpų“ laureatu tapo rašytojas Henrikas Algis Čigriejus,  prizininku už poeziją – Julius Keleras, už prozą – žurnalistė, LŽS Vilniaus skyriaus valdybos narė Loreta Jastramskienė (apsakymai „Parvežk jai edelveisą“ ir „Naktys su Adomu“). Visi prizininkai apdovanoti Šiaulių gamyklų gaminiais –  UAB „Sabalin“ batais ir „Rūtos“ saldumynų rinkiniais, o laureatas – ir „Šiaulių Tauro“ televizoriumi.

Daiva Červokienė

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Aptartos suvažiavimo aktualijos

Posted by mediaplius - 30 lapkričio, 2010

LŽS Vilniaus skyriaus valdyba, posėdžiavusi lapkričio 23 d., priėmė į skyrių tris naujus narius, aptarė skyriaus poziciją LŽS XV suvažiavimo diskusijose dėl LŽS veiklos ir perspektyvų, dėl nutarimo projekto apie LŽS pirmininko atlyginimą, apsvarstė G.Ferensienės kandidatūrą apdovanojimui medaliu “Už nuopelnus žurnalistikai” bei nustatė Metų renginio datą.

Į Vilniaus skyrių tikraisiais nariais priimti kolegos – Skirmantas Pabedinskas, LRT operatorius;Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen, laikraščio “Lietuvos profsąjungos“ vyr.redaktorė; Laima Janušonytė Kuzminienė, LRT sporto redakcijos prodiuserė.

Apsvarsčius Vilniaus skyriaus poziciją suvažiavimo diskusijose dėl LŽS veiklos ir perspektyvų, nutarta įgalioti skyriaus vardu kalbėti Angeliną Liaudanskienę. Būtina akcentuoti, kad reikia kuo skubiau stiprinti LŽS administraciją, nes tai yra viena silpniausių LŽS grandžių, taip pat privalu daugiau dėmesio skirti įvairiems renginiams, kuriuose atstovaujama LŽS.

Taip pat nutarta atsižvelgiant į Sąjungos finansinę padėtį  suvažiavimui siūlyti patvirtinti LŽS pirmininko atlyginimą –2 vmdu. Įpareigoti Aureliją Arlauskienę suvažiavimo metu pristatyti šį klausimą, akcentuojant, kad Statistikos departamento 2010 II ketv. duomenimis 1 vmdu yra 2055,8Lt. Praeitame suvažiavime patvirtintas LŽS pirmininko atlyginimas – 5 (vmdu). Pagal LŽS valdybos siūlomą projektą  numatomas LŽS pirmininko mėnesio atlyginimas yra 10279 Lt. Kiekvieną mėnesį už LŽS  pirmininką  mokama SODRAI (31proc.). Tai biudžete  sudaro papildomai kas mėnesį 3186,49 Lt. LŽS pirmininkas kainuoja    per 1 mėnesį- 13 465,49 Lt , per vienerius metus – 161 585, 88Lt. Nustačius pirmininkui 2 vmdu, kas mėnesį LŽS pirmininkas gautų 4111,6 Lt. SODRAI būtų sumokama papildomai  1274,6 Lt. Iš viso siūlomas LŽS pirmininko atlyginimas LŽS biudžetui kainuotų 5386, 2 Lt. Skirtumas tarp dabartinio ir siūlomo LŽS pirmininko atlyginimo ir mokesčio SODRAI: per 1 mėn.       – 8079,29 Lt ; per 1 metus –   96 951,48 Lt. Šiuos pinigus būtų galima panaudoti efektyviau: gerinant sąjungos narių socialinę padėtį; didinant  sąjungos narių profesinę kompetenciją; stiprinant LŽS valdymo funkcijas; gerinant administracijos darbą; stiprinant LŽS reputaciją

Kadangi posėdžio metu buvo žinomas tik vienas kandidatas į LŽS pirmininkus (Dainius Radzevičius), valdybos nariai pasikeitė nuomonėmis ir nutarė vardan demokratijos suteikti galimybę suvažiavimo delegatams rinktis iš kelių kandidatų. Pasiūlyta kandidatuoti Viktorui Denisenko, kuris šį pasiūlymą priėmė.

Aptarta Godos Ferensienės kandidatūra apdovanojimui medaliu “Už nuopelnus žurnalistikai”. LŽS Vilniaus skyriaus narė, žurnalistė G. Ferensienė, LŽS narė yra nuo 1973 metų. Gimė Klaipėdoje 1932 m. gruodžio 22 d. Studijavo Vilniaus V.Kapsuko Valstybiniame Universitete (1953-1959 m.), baigė rusų kalbos ir literatūros specialybę, taip pat neakivaizdžiai studijavo Žurnalistikos katedroje. Spaudoje dirba nuo 1970 metų. Iš pradžių agentūroje ELTA, po to „Valstiečių laikraštyje“ (red. J.Karosas)  korespondente. 1975 metais buvo pakviesta dirbti į „Šluotos“ redakciją, kurioje atsiskleidė kaip talentinga jumoristė. Dirbdama „Šluotos“ redakcijoje pradėjo vertėjauti, nes leidinys tuomet bendradarbiavo su Latvijos satyriniu žurnalu „Dadzis“, Rusijos „Krokodil“ ir Estijos „Pikker“. G.Ferensienės straipsniai publikuoti laikraščiuose ir žurnaluose „Tiesa“, „Tarybinė moteris“, „Komjaunimo tiesa“, „Vakarinės naujienos“, „Literatūra ir menas“, o nuo 1989 m. – „Atgimimas“. Jos autorinės knygos 1998 m. „Rytoj to nebus“ (1998 m.), „Vedybos – radybos“ (1999 m.),  „Vakar ir šiandien“ (2004 m.), „Grįžtu į vakardieną“ (2010 m.) įvertintos dideliu skaitytojų, kolegų dėmesiu, ji daugelio televizijos laidų dalyvė.

G.Ferensienė daug metų aktyviai dalyvauja LŽS veikloje, yra nuolatinė Vilniaus skyriaus Pokalbių klubo, kitų LŽS renginių aktyvi dalyvė. Žurnalistė apdovanota rašytojo M. Šolochovo vardine plunksna, 2008 m. gegužės 7 d. apdovanota LŽS padėka „Už aktyvią veiklą Lietuvos Žurnalistų sąjungos Vilniaus senjorų klube ir Vilniaus skyriuje“.

Skyriaus valdyba teikia LŽS valdybai Godos Ferensienės kandidatūrą apdovanojimui medaliu “Už nuopelnus žurnalistikai” (už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą).

Taip pat nutarta, kad skyriaus Metų renginys, kurio metu bus apdovanoti konkurso „Taikliausias šūvis“ nugalėtojai ir „Metų kornišonas“ laureatai, įvyks gruodžio 16 d. A.Mickevičiaus muziejuje, Vilniuje (Bernardinų 11).

Auksė Skiparytė

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Dalyvaukite konkurse

Posted by mediaplius - 17 rugpjūčio, 2010

Jau prasidėjo ES 2010 m.  žurnalistų apdovanojimų konkursas. Vertinimo komisijos laukia straipsnius apie diskriminaciją dėl rasės arba etninės kilmės, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos ir religijos arba įsitikinimų. Straipsniuose turi būti akcentuotas ir europinis aspektas.

Darbų pateikimo terminas – iki 2010 m. rugsėjo 17 d.

Visa informacija apie konkursą – čia

Posted in Pasaulyje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Kauno žurnalistai turi savo tinklalapį

Posted by mediaplius - 18 gegužės, 2010

Neseniai startavo Lietuvos Žurnalistų Sąjungos Kauno apskrities skyriaus tinklalapis Kauno žurnalistai. Šia proga sveikiname kolegas, linkime jiems daug kūrybinių idėjų ir jėgų jas realizuoti. Pažadame aktyviai domėtis tuo, kas vyksta laikinojoje sostinėje bei esame pasiryžę visais klausimais bendradarbiauti su mūsų kolegomis iš Kauno.

Posted in Lietuvoje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Dar apie balandžio 24 d. išvyką

Posted by mediaplius - 28 balandžio, 2010

Garsių žurnalistų „ desantas“ Anykščių krašte

Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus, vienijančio šalies sostinėje bei įvairiose respublikos vietose gyvenančius ir dirbančius žurnalistus, nariai netradiciškai sumanė paminėti artėjančią savo profesinę šventę- Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šį šeštadienį, balandžio 24-ąją, daugiau kaip dvi dešimtys žurnalistų, atstovaujančių įvairioms žiniasklaidos priemonėms, gerai žinomų savo kūrybine veikla, o taip pat jau ir išėjusių į užtarnautą poilsį, bet neužsisklendžiančių „tarp keturių sienų“ , atvyko pasižmonėti į Anykščių kraštą.

skaityti toliau

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Vaižganto takais po Svėdasų kraštą

Posted by mediaplius - 27 balandžio, 2010

Artėjant lietuviškos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai balandžio 24 d. LŽS Vilniaus skyriaus žurnalistai apsilankė Vaižganto gimtinėje – Svėdasų krašte. Čia daug kas mena tautos blaivintoją, lietuvių literatūros klasiką, laikraščių leidėją, žurnalistą Juozą Tumą, savo kūrinius pasirašinėjusį Vaižganto slapyvardžiu. Sename Kunigiškių kaime išliko carizmo laikais statyta pradžios mokykla, kurią lankė būsimasis klasikas.

Nuo 1986 m. mokykloje veikia Svėdasų krašto muziejus, vadinamas tiesiog Vaižganto muziejumi, nes didžioji ekspozicijos dalis skirta  įvairiapusei Juozo Tumo Vaižganto asmenybei, bet nepamiršti ir kiti garsūs svėdasiškiai – rašytojai, dailininkai. Pasak šio muziejaus vedėjo, žurnalisto Vytauto Bagdono, vietos žmonės rūpestingai saugo garsių kraštiečių atminimą, kasmet rengia tiek muziejaus, tiek netoliese esančio Vaižganto gimtojo Malaišių kaimo aplinkos tvarkymo talkas. „Į jas susirenkam daugiausia vyresnio amžiaus žmonės“, – pasakojo seniūnaitė, buvusi mokytoja Alma Kuolienė. Susitikime su vilniečiais žurnalistais dalyvavę  vietos bendruomenės aktyvistai – auksarankis meistras Jaroslavas Vetenkis, ūkininkas, meno saviveiklos entuziastas Bronius Kovas, buvusi mokytoja Genovaitė Kovienė pasakojo apie pastangas gyventi aktyvų, įdomų  gyvenimą, palaikyti ryšį su buvusiais kraštiečiais.  Kaimas keičiasi, teigė Vaitkūnų pašto laiškininkė Zita Berkevičienė. Ji kasdien automobiliu nuvažiuoja apie 100 km maršrutą, vežiodama laikraščius, valdžios įstaigų, bankų pranešimus ūkininkams, vaikų laiškus, o kartais ir duonos senoms močiutėms. Kaime didėja ūkininkų valdos, daugėja sodybų, kuriose apsigyvena miestiečiai. Jaunimas, jaunos šeimos išsikelia į miestus. Ten dirba, leidžia vaikus į mokyklą,  tačiau  kaimas nemiršta – ir senos, ir naujos sodybos atgyja savaitgaliais. Didėjant gyvenimo tempui žmones traukia gamta, ypač vasarą…

Gyvybė rusena ir Vaižganto gimtajame Malaišių kaime, kuris skaičiuoja jau 755-tus metus.  Šalia medinių, prie žemės prigludusių kaimo sodybų nebėra Vaižganto tėvų sodybos. Jos vietą žymi akmens ir metalo konstrukcijų tvora, ąžuolinis kryžius, išdrožtas doc.dr. Romualdo  Šimkūno, ir po išlakiais medžiais – skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas Vaižganto paminklas.

Vilniečiai žurnalistai Loreta Jastramskienė, Aurelija Arlauskienė, Daiva Červokienė, Goda Ferensienė, fotomenininkas, leidėjas Zinas Kazėnas ir kiti, kurie yra parašę, išleidę knygų, padovanojo jų Vaižganto muziejui  ir gyventojams, tą pavasariškai permainingą, žvarbią dieną sušildžiusiems keliauninkus karšta arbata… Muziejuje sumanyta įkurti biblioteką, kuria galės naudotis vietos bendruomenės žmonės.

Pažadėję atvykti į tradicines Vaižgantines vasaros pabaigoje bei LŽS ir rašytojų sąjungos organizuojamą Vaižganto premijų teikimo šventę Malaišiuose, vilniečiai išvyko į kitą Anykščių rajono pakraštį – į Traupio botanikos daržą,  veisiamą nuo 1989 m. Tai vienintelis Lietuvoje mokyklinis botanikos sodas-daržas, kuriame yra daugiau kaip 5000 augalų rūšių, formų ir veislių. Su turtinga  augalų kolekcija vilniečius supažindino sodo įkūrėjas ir puoselėtojas, ilgametis Traupio mokyklos direktorius, biologijos mokytojas, o dabar – Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. Šiame darže žydinčių augalų galima pamatyti bet kuriuo metų laiku, bet tikras žiedų paradas prasideda gegužės mėnesį. Ne vienas žurnalistas pasižadėjo tą neįkainojamą gamtos ir žmogaus sukurtą lobį parodyti savo vaikams…Juk čia yra iš viso pasaulio, iš įvairiausių Lietuvos kampelių suvežtų augalų. Kai kurie jų natūralioje gamtoje baigia išnykti.

Šis botanikos daržas laikosi biologo Sigučio Obelevičiaus entuziazmu ir pastangomis, nes Traupio pagrindinės mokyklos lėšos labai kuklios.

LŽS Vilniaus skyrius 2010 m. lietuviškos spaudos, kalbos ir knygos dieną organizuoja akciją – kviečia kiekvieną žurnalistą pagal galimybes paremti Traupio botanikos daržą: Traupio pagrindinės mokyklos kodas  190045779. Spec. lėšų sąskaita Nr. LT614010043100120642 AB DnBNORD  banke. Banko kodas 40100.
Žurnalistai ir bendruomenė

LŽS Vilniaus skyriaus žurnalistai  su vietos gyventojais, Vaižganto muziejaus kieme pastačiusiais kryžių.

Aurelija Arlauskienė ir Vytautas Bagdonas

Svėdasų krašto muziejaus vedėjas Vytautas Bagdonas priima LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkės Aurelijos Arlauskienės dovanas – knygas kuriamai  muziejaus  bibliotekai, kuria galės naudotis vietos bendruomenės žmonės.

Aldona Armalė

Dainiaus Ručinsko ir Algio Padoros nuotraukos.

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Premijos kultūros temomis rašantiems žurnalistams

Posted by mediaplius - 3 gruodžio, 2009

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima dokumentus premijoms už publicistinius kūrinius gauti. Premijos už publicistinius kūrinius skiriamos už reikšmingiausius ir profesionaliausiai sukurtus publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis per praėjusius metus.

Kandidatus premijoms gauti gali siūlyti visi fiziniai bei juridiniai asmenys.

Siūlant kandidatą premijai gauti, Kultūros ministerijai reikia pateikti:

  • 1.kandidatą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją;
  • 2. kandidato gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
  • 3.apibendrintą laisvos formos informaciją apie publicistinį kūrinį (publicistinius kūrinius), už kurį (kuriuos) siūloma premijuoti bei, esant galimybei, patį (pačius) publicistinį kūrinį (publicistinius kūrinius).

Paraiškos siunčiamos paštu adresu: Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 iki 2009 m. gruodžio 10 d. (galioja pašto žymos data) arba iki šios datos pristatomos tiesiogiai į Kultūros ministeriją, 204 kab. Ant voko taip pat turi būti nurodytas skyrius bei konkretus premijos, kuriai siūlomas kandidatas, pavadinimas: Informacinės visuomenės plėtros skyrius, Premijai už publicistinius kūrinius gauti.

Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo tikslas, dydis, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendrieji reikalavimai bei premijų skyrimo tvarka numatyta Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatuose. Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatus galima rasti čia.

Telefonas pasiteirauti: 8-5 219 34 77, Regina Jaskelevičienė

Posted in Lietuvoje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Pratęstas konkurso terminas

Posted by mediaplius - 10 lapkričio, 2009

Konkurso žurnalistams “Šiuolaikinė biblioteka – pažangiai visuomenei“ praneša, jog yra pratestas konkursinių darbų priėmimo terminas.  Juos galima pateikti iki gruodžio 9 dienos (ankščiau buvo skelbiama, jog darbai laukiami iki lapkričio 9 d.).

Konkurso nugalėtojų laukia vertingi prizai: net trys nešiojamieji kompiuteriai, trys skaitmeniniai fotoaparatai ir trys elektroninių knygų skaitytuvai. Jie atiteks autoriams, kurie savo straipsniais, televizijos ir radijo reportažais geriausiai atskleis viešosiose bibliotekose vykstančias permainas.

Plačiau apie konkursą galima pasiskaityti čia

Posted in Lietuvoje | Su gaire: , , , | Leave a Comment »

Aurelijos Arlauskienės knyga

Posted by mediaplius - 28 spalio, 2009

“Nerasime žmogaus, kuris sakytų nieko nežinąs apie muitinę ir muitininkus. Vienas cituos Šventąjį raštą, antras griebsis Lietuvos Statuto, trečias prisimins gyvuoju klasiku tituluojamo Juozo Erlicko kūrybą, ketvirtas dalysis savo asmenine patirtimi, o penktas išraiškingai šypsosis ir atminty ieškos kokio nors anekdoto apie muitininkus”, – taip prasideda žurnalistės Aurelijos Arlauskienės knyga “Asmens kodas: Lietuvos muitinė”. SKAITYTI RECENZIJĄ

Valdybos ir skyriaus vardu sveikiname LŽS Vilniaus skyriaus valdybos pirmininkę Aureliją Arlauskienę išleidus knygą apie Lietuvos muitinę!

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »